GLB CHECK

GLB CHECK

U bezoekt de GLB Check met een verouderde browser, het is helaas niet mogelijk de applicatie te starten. Wij adviseren u om de GLB Check met Internet Explorer 8 (of hoger), Google Chrome, FireFox of Safari te bezoeken.

  • 1
  • 2

Vul hier de gegevens in van uw onderneming

Bent u gecertificeerd biologisch agrariër?:
Ik maak gebruik van de vrijstelling voor de vergroeningsvoorwaarden:
Ik start mijn bedrijf als jonge landbouwer of als starter:
Vraagt u de steun voor jonge landbouwers aan?:
Wilt u graasdierpremie aanvragen voor schapen en/of runderen?:
Kies diersoort(en):

Voer uw bouwplan in

Ik vul EA in met:
Had u meer dan 50% van het bouwland vorig jaar niet in gebruik en staat op ieder perceel bouwland dat u gebruikt een ander gewas dan vorig jaar?
Vult u een deel van het verplichte EA in door middel van een collectief?:
Beleid is in ontwikkeling. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst.
Heeft u een Agrarisch Natuurbeheercontract; akkerrandenbeheer op landbouwgrond grenzend aan bouwland of landschapselementen op of grenzend aan bouwland die ook mee moeten tellen in het Ecologisch Aandachtsgebied (EA)?
  • 1
  • 2

Resultaten

Contact

Uitkomst toeslagen

JaarBasisbetalingVergroeningspremieGraasdierpremieTotaal netto ontvangst

Dubbele financiering:

U heeft te maken met dubbele financiering.

Uitleg

Bouwplan

Gemaximeerd aantal Ha. steun jonge landbouwers Ha
Oppervlakte met betalingsrecht en vergoeding ha
Oppervlakte zonder betalingsrecht en vergoeding ha

Vergroeningseisen

Als gecertificeerd biologisch agrariër voldoet u automatisch aan alle vergroeningseisen voor de percelen waarop de gewassen biologisch worden geteeld en waarvoor u een SKAL-certificaat heeft.

Totaal bouwland (niet biologisch): ha

U voldoet aan de norm van Gewasdiversificatie.

Uitleg Gewasdiversificatie

Totaal EA ha

U voldoet aan de norm van EA.

Uitleg Ecologisch aandachtsgebied

Totaal blijvend grasland: ha

Uitleg blijvend grasland

  • Print uw rapport

    Print
  • Meer informatie

    Contact

Vraag & antwoord

Contact

Blog

Contact

GLB CHECK

Uitgangswaarden


Resultaat